Lidmaatschap

 
 

Tal van zaken kunnen ondernemers zelf tackelen, maar er zijn ook belangen die veel beter gezamenlijk kunnen worden aangepakt. Daarnaast biedt het netwerk van de leden van de NVR u nieuwe kansen en mogelijkheden. 
Sluit u aan bij de vereniging NVR Technische Rubberartikelen of NVR Banden
 en geniet van de voordelen van het lidmaatschap. Wij geven u graag nadere informatie.

 

  • Netwerken
  • Kennisoverdracht
  • Promotie
  • Lobby/Belangenbehartiging

Lidmaatschap NVR TRA

Lidmaatschap NVR Banden

 

 

Ga snel naar:

 
 

 

Aandachtspunten kabinetsvoornemens en Miljoenennota 2016

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn positief over de begroting voor 2016 die het kabinet tijdens Prinsjesdag heeft gepresenteerd. Het kabinet ondersteunt met zijn plannen de herstellende groei en werkgelegenheid, aldus het persbericht. De lastenverlichting van 5 miljard euro vinden de ondernemersorganisaties een goede maar ook hoognodige eerste stap na jaren van forse lastenverzwaringen. Zij achten het van groot belang dat het kabinet de komende jaren verder inzet op lastenverlichting, versterking van de investeringsruimte en het innovatief vermogen van Nederland en de uitbouw van onze exportpositie.

De organisaties hebben de belangrijkste plannen en maatregelen voor ondernemers uit de Miljoenennota voor komend jaar op een rijtje gezet. De nieuwsbrief bevat diverse voor het bedrijfsleven relevante kabinetsvoornemens voor 2016. Het start met de economische perspectieven voor Nederland, zoals het Centraal Planbureau (CPB) die in de Macro Economische Verkenning 2016 raamt.

Lees het volledige nieuwsbericht en download de nieuwsbrief Prinsjesdag 2015.

Ook het Economisch Bureau van ABN AMRO geeft in 'Focus op Prinsjesdag 2015' een overzicht van de kernpunten van de Macro Economische Verkenning 2016 en de Miljoenennota 2016.
Kernpunten Macro Economische Verkenning 2016
• De economische groei loopt in 2016 verder op van 2,0% naar 2,4%
• De wereldhandel trekt weer aan na een terugval eerder dit jaar
• De uitvoer draagt dit en volgend jaar fors bij aan de economische groei
• Ook de consumptie stijgt in 2016 flink – door hogere reële lonen en EUR 5 mld lastenverlichting
• De inflatie loop weer op door de aantrekkende economie
• De werkloosheid daalt slechts langzaam verder
• De BBP-groeiramingen van het CPB liggen iets onder die van ABN AMRO

Kernpunten Miljoenennota 2016
• EMU-tekort daalt naar 1,5% van BBP ondanks de lastenverlichting
• Overheidsschuld daalt tot 66,2% van het BBP in 2016
• Het kabinet deelt EUR 5 miljard aan lastenverlichting op arbeid uit
• De koopkracht neemt daardoor voor vrijwel iedereen toe; maar sommigen zien geen verbetering
• De herziening van het belastingstelsel blijft nog uit
• Extra geld voor zorg, migranten en defensie
• Ambitie om pensioenstelsel verder te hervormen

 
« Terug naar vorige pagina

Contact

Bezoekadres

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postadres

Postbus 418
2260 AK Leidschendam 

 

 


Contact

 

Secretariaat NVR

 

Tel: 070-444 06 90

E-mail: nvr@nrk.nl

 

Arbocatalogus

 


© NVR 2019