Lidmaatschap

 
 

Tal van zaken kunnen ondernemers zelf tackelen, maar er zijn ook belangen die veel beter gezamenlijk kunnen worden aangepakt. Daarnaast biedt het netwerk van de leden van de NVR u nieuwe kansen en mogelijkheden. 
Sluit u aan bij de vereniging NVR Technische Rubberartikelen of NVR Banden
 en geniet van de voordelen van het lidmaatschap. Wij geven u graag nadere informatie.

 

 • Netwerken
 • Kennisoverdracht
 • Promotie
 • Lobby/Belangenbehartiging

Lidmaatschap NVR TRA

Lidmaatschap NVR Banden

 

 

Ga snel naar:

 
 

 

Profiel

De Nederlandse Vereniging van Rubberfabrikanten (NVR) is opgericht op 29 oktober 1920 door een brede groep bedrijven die rubber- en kunststofproducten produceerden in Nederland. Ongeveer 120 bedrijven waren lid van de NVR en zij dekten bijna 85% van de omzet in rubberproducten, polyurethaan zachtschuim producten, lijmen en zachte kunststoffen die in Nederland werden gefabriceerd. Vanaf 1998 vormde de NVR samen met de NFK de Federatie NRK, waarbinnen de NVR een zelfstandige vereniging bleef.

De NVR bestond destijds uit:

Sinds 1999 zijn alle Secties langzamerhand verzelfstandigd, maar nog steeds als verenigingen aangesloten bij de Federatie NRK. Sinds de laatste statutaire wijziging in 2016 wordt de Nederlandse vereniging van Rubber Fabrikanten (NVR) gevormd door 2 zelfstandige verenigingen: NVR Technische Rubberartikelen en NVR-Banden.

Onderwerpen die binnen de NVR worden behandeld zijn:

 • Public relations en lobby (Nationaal en Europees)
 • Economische, technische en chemische belangenbehartiging
 • Nationale en Europese regelgeving m.b.t. arbeidsomstandigheden en milieu
 • Arbeidsveiligheid
 • Chemische stoffen en REACh
 • Recycling en afvalverwijdering
 • Opleiding en scholing
 • Normalisatie en certificering
 • Testmethoden
 • Kwaliteitssystemen

Deze onderwerpen worden ingevuld binnen de zelfstandige verenigingen.


Contact

Bezoekadres

Loire 150 – Castellum
gebouw C - Synthesium
2491 AK Den Haag

Postadres

Postbus 418
2260 AK Leidschendam 

 

 


Contact

 

Secretariaat NVR

 

Tel: 070-444 06 90

E-mail: nvr@nrk.nl

 

Arbocatalogus

 


© NVR 2019